Respect

De kernwaarden van FC Bergh zijn:

• Respect
• Plezier en gezelligheid
• Sportiviteit
• Openheid / eerlijkheid
• Gedrag en houding (normen en waarden)
• Betrokkenheid

Wij proberen ons bij FC Bergh aan de volgende gedragsregels te houden:

• Respect hebben voor iedereen en elkaars eigendommen
• Eerlijk en open met elkaar communiceren
• Samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen
• Positief met elkaar omgaan
• Exclusief is iedereen, iedereen kan zichzelf zijn
• Centraal staat dat iedereen plezier heeft
• Trots zijn op onze vrijwilligers