Informatie

Vrijdag a.s. Ledenvergadering bij FC Bergh

By januari 9, 2023 No Comments
Op vrijdag 13 januari a.s. houdt FC Bergh haar ledenvergadering in het clubgebouw op sportpark Marinus van Rooijen.
Op de agenda staan o.a. de bestuursverkiezing en het financieel verslag van de penningmeester.
De ledenvergadering van FC Bergh begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor Ereleden, Leden van Verdienste, ondersteunende leden, ouders van jeugdleden, alsmede alle leden vanaf 16 jaar.
Wij hopen dat velen deze gelegenheid aangrijpen om mee te praten over de toekomst van de club.
Bestuur FCB