Informatie

Vrijdag 19 Januari – Ledenvergadering bij FC Bergh

By januari 9, 2024 No Comments

Op vrijdag 19 januari a.s. houdt FC Bergh haar ledenvergadering in het clubgebouw op sportpark Marinus van Rooijen.

Op de agenda staan o.a. de bestuursverkiezing, het financieel verslag van de penningmeester en de vaststelling van de contributie voor het seizoen 24-25.

De ledenvergadering van FC Bergh begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor Ereleden, Leden van Verdienste, ondersteunende leden, ouders van jeugdleden, alsmede alle leden vanaf 16 jaar.

Het bestuur van FC Bergh hoopt dat velen deze gelegenheid aangrijpen om mee te praten over de toekomst van de club.