Informatie

Opstart pupillentrainingen

By april 25, 2020 No Comments

FC Bergh is blij aan te kunnen kondigen dat we, conform de bekend gemaakte verruiming van de corona maatregelen sport, m.i.v. van woensdag 29 april de trainingen voor onze pupillen jongens en meiden onder 7  tm onder de 13 gaan hervatten.

Trainingsschema:
Speciaal voor deze opstart is er een trainingsschema gemaakt. Om druktes te vermijden zal er verspreid over 4 avonden worden getraind. Het schema is te vinden op deze site onder ‘indelingen’.

Protocol:
De trainingen vinden plaats onder de voorwaarden zoals beschreven in het ‘protocol verantwoord sporten’. Hierin staat o.a. vermeld dat deze avonden niet toegankelijk zijn voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Wij drukken alle betrokkenen op het hart om kennis te nemen van dit protocol en in overeenstemming met de inhoud te handelen. In eerste instantie natuurlijk in het belang van de gezondheid van ons allemaal maar ook omdat bij niet naleving, de toezichthouder kan besluiten de poort van ons sportpark voor onbepaalde tijd te sluiten. En dat is wel het allerlaatste wat we willen! Het protocol is te vinden op deze site onder ‘club’.

Opstart leeftijdsgroep 13-18 jaar:
Volgende week gaan we met de trainers overleggen of trainen op 1,5 meter voor onze junioren een reële optie is.  Afhankelijk van de uitkomst gaan we al dan niet de week daarop met deze groep aan de slag. Nieuws hierover volgt.

Tenslotte:
Laten we met zijn allen, door ons te houden aan het trainingsschema en het protocol, een succes maken van deze belangrijke eerste stap. Immers ‘samen zijn we FC Bergh!’ zeker in tijden als deze…

Vragen/opmerkingen graag via info@fcbergh.nl

Bestuur FC Bergh