Informatie

Hoe staan we er voor? Een update:

By september 11, 2019 No Comments

Graag willen we leden en andere betrokkenen via dit bericht,  informeren over de huidige status t.a.v. de renovatie van ons sportpark en de nieuwe shirts.

 1. VELDEN:
 • Veld 1: Veld 1 is gereed.  Eind september zal de  huidige verlichting worden vervangen door LED.
 • Veld 2: Er kan weer getraind worden op veld 2. Als naar verwachting nog deze week de doelen worden geplaatst kunnen we ook weer wedstrijden spelen.  Andere zaken als omheining, dug-outs en scorebord zullen binnenkort volgen.  Helaas is de (LED) verlichting niet eerder dan eind september beschikbaar.
 • Veld 3:  Dit veld is weer bespeelbaar. Helaas is er wel wat bouwschade ontstaan maar die zal hersteld worden. Ook hier geldt dat de LED verlichting niet eerder dan eind september zal gaan branden. De komende tijd zal dit veld omheind worden met het hekwerk van VVL.
 • Velden algemeen: Omdat, zoals aangegeven, de verlichting op veld 2 en 3 pas eind september beschikbaar is en de dagen korter worden, ontkomen we er niet aan om de trainingen na 20.00 uur, anders dan op veld  1, te verplaatsen naar Lengel.
 • Fietsenstalling: Zoals het zich nu aan laat zien, gaan we in oktober beginnen met de aanleg van een fietsenstalling achter veld 2. We zullen ons beraden op een noodoplossing om de overlast tot die tijd beperkt te houden.
 • Berging tractor: Achter het terras zijn we bezig met de bouw van een berging voor onder andere (tuin)gereedschap en onze tractor.
 1. KLEEDKAMERS:
 • De kleedkamers zullen naar verwachting eind september opgeleverd worden maar daarna moet er nog wel e.e.a. gebeuren m.b.t. het sanitair en de afwerking.
 • Bovenstaande betekent dat het de komende weken nog flink behelpen zal worden met aantal beschikbare kleedkamers op wedstrijddagen en trainingsavonden. Inzet van de kleedkamers van de tennisvereniging, indien beschikbaar, kan hier enige verlichting bieden.
 1. TENUES:
 • De verwachting is dat de levering van de tenues voor de jeugdteams binnen enkele weken afgerond zal zijn.
 • Omdat enkele grote maten niet op voorraad zijn, zullen een aantal overige teams wat langer moeten wachten. We hebben goede hoop dat we dit in oktober af kunnen ronden maar daarbij zijn we afhankelijk van onze leverancier.
 1. PARKEERPLAATS:
 • Het is bij ons niet bekend wanneer de gemeente zal beginnen met de aanleg van de parkeerplaats. Tot het zover is verzoeken wij iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van het trapveldje en in elk geval niet dubbel te parkeren aan de Montferlandsestraat.
 1. OPROEP:
 • Een flink deel van de hierboven omschreven werkzaamheden zal uitgevoerd dienen te worden door vrijwilligers. Ben je bereid om hier een steentje aan bij te dragen? Stuur dan een berichtje aan info@fcbergh.nl
 1. SAMENGEVAT:
 • Ondanks dat er de afgelopen tijd keihard is gewerkt en men nu ook niet stil zit, zullen we ons de komende tijd op een aantal fronten nog moeten behelpen. De afgelopen weken is dat dankzij eenieders begrip en positieve instelling, prima verlopen. Wij willen jullie dan ook vragen dit nog even vol te houden!

Of zoals ze bij ons in de Achterhoek zeggen:   ’t Duurt nog effe maor dan hei-j ook wat!