Informatie

Binnenkort voorlopige indeling bekend!

By juli 1, 2024 No Comments

Eind van deze week of begin volgende week komt de voorlopige indeling van de jeugdelftallen op deze site te staan. Spannend en ook soms aanleiding tot discussie, zoals afgelopen week ook al in een uitgebreid artikel in de Gelderlander stond. Onze trainers en coördinatoren doen hun uiterste best om de indeling zo goed mogelijk te maken. Ook maken we het graag iedereen naar de zin maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Om een keuze uit te leggen voeren we een ouderavond in, waarin ouders individueel uitleg kunnen krijgen waarom er op een bepaalde manier is ingedeeld. Wanneer deze ouderavond is en hoe je je aan kunt melden wordt nog bekend gemaakt.

De drie belangrijkste criteria bij het indelen zijn aantal spelers binnen een leeftijdscategorie, leeftijd en geslacht. Verder kijken we naar het niveau van de speler en of iemand erg groot/klein is voor zijn of haar leeftijd.