Informatie

Belangrijke oproep!

By september 24, 2020 No Comments
Beste bezoekers van sportpark Marinus van Rooijen.
Als bestuur van FC Bergh, maken wij ons ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen.
Daarom doen we er van alles aan om een uitbraak te voorkomen. Maar we realiseren ons dat de effectiviteit hiervan afhankelijk is van de wijze waarop bezoekers zich gedragen.
De afgelopen tijd hebben we vastgesteld dat hier nog ruimte voor verbetering ligt. Daarom willen we u langs deze weg dringend verzoeken onderstaande basisregels na te leven, wanneer u op ons sportpark verblijft:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Desinfecteer uw handen wanneer u ons clubgebouw betreedt.
• Op het terras en in het clubgebouw zijn alleen zitplaatsen beschikbaar. Staan is niet toegestaan. Het meubilair mag niet verplaatst worden.
• Blijf thuis wanneer u klachten heeft.
Ook willen wij u vragen om, voorafgaand aan een bezoek aan ons sportpark, kennis te nemen van onze coronaprotocollen;
Alleen samen kunnen we de verspreiding van coronabesmettingen terugdringen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de bal bij FC Bergh blijft rollen!
Bestuur FC Bergh