FC Bergh wordt voorlopig bestuurd door een stuurgroep, die bestaat uit personen van de drie samenstellende verenigingen:

Jos Marissink, Alex Knippers, Niels Scheers, Ed de Graaff, Rudie Tempels, Wilbert Esselink, Rik Mijnen, Willy Stein.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering wordt een definitief bestuur gekozen.

Bestuur BVV 1920